Herren Gud gör aldrig något utan att avslöja sina planer
för sina tjänare profeterna. Amos 3:7
 
Den profetiska tjänsten är avgörande för att följa det Gud vill göra i vår tid och i sin kyrka. Han har gett oss profeterna för att han vet att vi behöver dem.
 
Om vi som kristna ska kunna fullgöra vår tjänst att bygga upp Kristi kropp, måste vi låta oss utrustas av den profetiska tjänsten (från Ef 4:11-12). Vi behöver uppmärksamma och ta emot profeterna och låta oss utrustas i den profetiska gåvan. Hur kan vi som kyrka utmanas av och förvalta det som Gud anförtror sina tjänare profeterna?
 

Upplägg

Jan Sköld och Sebastian Creutz med team kommer att hålla i programmet. Vi startar med lite lätt fika kl 13.30 och kommer att hålla på till ca kl 21.

Plats

Vår gudstjänstlokal Mötesplatsen, Järnringen 2 Partille.

Anmälan

Du anmäler dig genom att skicka ett mail till info@efssavedalen.se Skriv ditt namn, telefonnummer, om du behöver specialkost eller annat vi behöver veta.

Betalning

Kostnad 100 kr. (Middag och fika ingår i priset.) Betalas via Swish: 1236958136 eller BankGiro: 827-5166 Märk betalningen med "29feb För- och efternamn" Oss tillhanda senast torsdag 27:e februari.

Välkomna!

© 2017 EFS Sävedalen
All Rights Reserved

Foto: Johan Thorén & Lisa Josefsson
Grafik: Josefine Lindberg

Swish: 1236958136
BankGiro: 827-5166

X